Panorama Proroctw – wykłady biblijne online

Zapraszamy Was do udziału w nowej serii wykładów biblijnych pt. PANORAMA PROROCTW. 
Głównym mówcą jest pastor DOUG BATCHELOR znany z wielu programów realizowanych przez Amazing Facts, adwentystyczną stację telewizyjną w Stanach Zjednoczonych.