TOP

Historie hymnów chrześcijańskich: “What a friend we have in Jesus” (Czy masz miejsce dla Jezusa)

Joseph Medlicott Scriven był człowiekiem obeznanym z cierpieniem . Urodzony 10 września 1819 roku w hrabstwie Down w Irlandii, jako młody człowiek chciał pójść w ślady ojca i zaciągnąć się do Marynarki Królewskiej. Niestety jego słaby stan zdrowia absolutnie wykluczał go ze służby. Niedługo później poznał miłość swojego życia i postanowił się zaręczyć. Tragedia niestety uniemożliwiła ślub – w przeddzień ceremonii, jego narzeczona utonęła.

 

Uciekając od przeszłości i aby zapomnieć tragedię, Joseph przeniósł się do Kanady. Po kilku latach poznał kolejną miłość i postanowił się zaręczyć. Niestety po raz kolejny śmierć jego narzeczonej – tym razem w wyniku postępującej choroby – uniemożliwiła ślub.

Joseph Scriven

W swoim smutku i żalu Joseph postanowił całkowicie oddać się służbie i pracy dla innych. Dał się poznać jako osoba, która zawsze chętnie pomagała ubogim. Często ciął i dowoził drewno opałowe tym, których nie było na to stać.

Pewnego dnia Scriven otrzymał wiadomość, że jego matka jest bardzo chora. Nie mógł sobie pozwolić na powrót do Irlandii, więc wysłał swojej matce wiersz w nadziei, że będzie dla niej pocieszeniem . Wiersz zatytuowany „Nieustannie się módlcie“ („Pray without seasing“) zaczynał się słowami:” Jakiego Przyjaciela mamy w Jezusie, Wszystkie nasze grzechy i smutki On poniesie! Jaki to zaszczyt zanosić, Wszystko do Boga w modlitwie!“.

Kilka lat później kopia wierza ukazała się w jednym z czasopism religijnych. Jospeh Scriven zmarł 10 sierpnia 1886 roku.

Charles Converse

Wiersz Scrivena żył jednak dalej. Żył w sposób, którego nawet sam autor nie był w stanie sobie wyobrazić. Charles Convers – amerykański prawnik i kompozytor pieśni chrześcijańskich – napisał muzykę do słów wiersza Scrivena. Zmienił także tytuł na „What a Friend we have in Jesus“. Następnie Ira David Sankey, muzyk który pracował z Dwightem L. Moody – XIX wiecznym ewangelistą – opublikował pieśń w książce hymnów i Moody często śpiewał ją w trakcie swoich ewangelizacyjnych spotkań. Wkrótce „Jakiego Przyjaciela mamy w Jezusie“ stała się jedną z najbardziej znanych pieśni w Stanach Zjednoczonych. Misjonarze zabrali ten hymn za granice, gdzie ludzie tłumaczyli i śpiewali pieśń w wielu językach .

Pieśń „What a Friend we have in Jesus“ utrzymała swoją popularność przez 150 lat i utrzymuje ją dalej. Jednym z powodów jest niewątpliwie fakt, że człowiek który napisał jej słowa, był obeznany z cierpieniem. Autor potwierdził, że wiara może zatriumfować nad żalem, bólem i rozczarowaniem. Może i triumfuje!

Daniel Kluska

 

What a Friend we have in Jesus Jakiego Przyjaciela mamy w Jezusie
(1) What a friend we have in Jesus, (1) Jakiego Przyjaciela mamy w Jezusie,
All our sins and griefs to bear! Wszystkie nasze grzechy i smutki On poniesie!
What a privilege to carry Jaki to zaszczyt zanosić
Everything to God in prayer! Wszystko do Boga w modlitwie!
O what peace we often forfeit, O, jak często tracimy pokój,
O what needless pain we bear, O, jak niepotrzebny ból nosimy,
All because we do not carry Wszystko dlatego, że nie oddajemy
Everything to God in prayer. Wszystkiego Bogu w modlitwie .
(2) Have we trials and temptations? (2) Czy przechodzimy próby i mamy pokusy ?
Is there trouble anywhere? Czy gdziekolwiek są kłopoty?
We should never be discouraged- Nigdy nie powinny być zniechęceni –
Take it to the Lord in prayer! Zanieś to do Pana w modlitwie!
Can we find a friend so faithful, Czy możemy znaleźć przyjaciela tak wiernego,
Who will all our sorrows share? Który będzie dzielił wszystkie nasze smutki?
Jesus knows our every weakness- Jezus zna każdą naszą słabość –
Take it to the Lord in prayer! Zanieś to do Pana w modlitwie!
(3) Are we weak and heavy-laden, (3) Czy jesteśmy słabi i obciążeni ,
Cumbered with a load of care? Związani wieloma sprawami do uniesienia?
Precious Savior, still our refuge- Drogi Zbawiciel, wciąż nasze schronienie-
Take it to the Lord in prayer! Zanieś to do Pana w modlitwie!
Do thy friends despise, forsake theee? Czy twoi przyjaciele gardzą i odsunęli się od Ciebie?
Take it to the Lord in prayer! Zanieś to do Pana w modlitwie!
In His arms He’ll take and shield thee- On weźmie Cię w swoje ramiona i ochroni Cię,
Thou wilt find a solace there. Tam znajdziesz ukojenie.