TOP

Historie hymnów chrześcijańskich: “Blessed Assurance” (O błoga pewność)

O błoga pewność
Tytuł oryginału: Blessed Assurance
Słowa: Frances Jane Crosby
Muzyka: Phoebe Knapp

Frances Jane Crosby

Choć historia pieśni „O błoga pewność“ nie jest spektakularna, to jej autorka jest niewątpliwie postacią wyjątkową. Frances (Fanny) Jane Crosby (1820-1915) jest jedną z najbardziej znanych i twórczych kompozytorek chrześcijańskich hymnów.  W swoim życiu napisała ponad 8 tysięcy piosenek. Najbardziej zadziwiający jest fakt, że Fanny niedługo po narodzinach zupełnie straciła wzrok. Jedną z osob z którymi najczęściej współpracowała była Phoebe Knapp – organistka i kompozytorka muzyki do wielu chrześcijańskich pieśni.

Phoebe Knapp

Historia powstania piosenki „Blessed Assurance“ zaczęła się dość niewinnie. Fanny odwiedziła Phoebe w jej domu. Knapp korzystając z pianina zaczęła grać krótką melodię jaką ostatnio napisała. Po jakimś czasie zapytała Fanny: „Jak myślisz: co ta muzyka opowiada? Co mówi?“. Crosby odpowiedziała bez zastanowienia: „O błoga pewność, Jezus jest mój!“.

W ten sposób narodził się jeden z najbardziej rozpoznawalnych i znanych hymnów chrześcijańskich. Już w lipcu 1873 roku w czasopiśmie „Guide to Holiness and Revival Miscellany“ opublikowano całą pieśn wraz z nutami.

Ciekawostką jest fakt, że wielu wydawców śpiewników kościelnych nie było chętnych aby umieszczać tyle pieśni autorstwa jeden osoby. W związku z tym Fanny w ciągu swojego życia korzystała z ponad 200 pseudonimów.

Fanny Crosby zmarła 12 lutego 1915 roku w wieku 94 lat.

Daniel Kluska

 

Blessed Assurance Błoga pewność
(1) Blessed assurance, Jesus is mine! (1) Błoga pewność, Jezus jest mój!
O what a foretaste of glory divine! O jaki przedsmak bożej chwały!
Heir of salvation, purchase of God, Dziedzicem zbawienia , Bożym odkupieniem,
Born of His Spirit, washed in His blood. Zrodzonym z Jego Ducha, umytym w Jego krwi.
R: This is my story, this is my song, R: To jest moja historia , to jest moja pieśń,
Praising my Savior all the day long; Chwaląc mojego Zbawiciela przez cały dzień;
This is my story, this is my song, To jest moja historia , to jest moja pieśń,
Praising my Savior all the day long. Chwaląc moim Zbawicielem przez cały dzień.
(2) Perfect submission, perfect delight, (2) Doskonała uległość, idealna rozkosz,
Visions of rapture now burst on my sight; Obraz Twego powrotu pojawia się na moich oczach;
Angels descending bring from above, Anioły z góry zstępują przynosząc
Echoes of mercy, whispers of love. Echa miłosierdzia , szepty miłości.
 (3) Perfect submission, all is at rest, (3) W doskonałej uległość, wszystko ma pokój,
I in my Savior am happy and blest; Ja w moim Zbawcy jestem szczęśliwy i błogosławiony;
Watching and waiting, looking above, Patrząc i czekając, spoglądając w góre,
Filled with His goodness, lost in His love. Napełniony Jego dobrocią, zanurzony w Jego miłości.