Ojcostwo i kariera

Zaczynałem pracę jako stażysta w spółce bankowej. Po kilku latach byłem już menadżerem sprzedaży internetowej w całym kraju. Byłem skuteczny i czułem się dowartościowany. Założyłem rodzinę i dalej rozwijałem karierę. Całkowicie ...

Nadzieja dla Ciebie

Jest nadzieja dla współczesnych rodzin… Badania przeprowadzone w Polsce nad najważniejszymi aspektami życia wykazały, że na pierwszym miejscu (70%) Polacy wymieniają rodzinę i przyjaciół oraz ...

Co możesz zrobić dla środowiska?

W ostatnim czasie nie brakuje publikacji medialnych podkreślających potrzebę nagłego zwrócenia uwagi na degradację środowiska naturalnego. Pomimo wdrażania wielu przepisów i regulacji mających na celu ...

POBIERZ BROSZURĘ!

Drodzy Czytelnicy, W tym roku po raz pierwszy przygotowaliśmy drukowaną broszurę, która ma nieść pokrzepienie i nadzieję dla tych, którzy czują się rozczarowani życiem. Zachęcamy ...

Przemienieni

Świat będzie przekonany nie przez nauki wygłoszone z kazalnic, lecz przez życie prawdziwie wierzących. Z kazalnicy płynie tylko teoria ewangelii, praktyczna pobożność wyznawców Chrystusa objawia ...