Śmierć kontra nieśmiertelność

Dla chrześcijan, których życie jest podporządkowane nauce płynącej z Biblii, śmierć jest jednym z elementów obecnego grzesznego stanu człowieka. „Jest czas rodzenia i czas umierania”. Życie wieczne ...

Aborcja a Biblia i chrześcijaństwo

Wiele współczesnych społeczeństw stanęło w obliczu konfliktu dotyczącego moralnego aspektu aborcji. Konflikt ten ma także wpływ na chrześcijan, którzy chcą ponosić odpowiedzialność za ochronę życia ...