TOP

Relacje

Aborcja a Biblia i chrześcijaństwo

Wiele współczesnych społeczeństw stanęło w obliczu konfliktu dotyczącego moralnego aspektu aborcji. Konflikt ten ma także wpływ na chrześcijan, którzy chcą ponosić odpowiedzialność za ochronę życia ludzkiego w okresie płodowym, zachowując równocześnie osobistą wolność kobiet. Powinniśmy odnieść się do zagadnienia aborcji zarówno w sposób, który odzwierciedli wiarę w Boga jako Stworzyciela i Opiekuna wszelkiego życia, jak i w sposób, który odzwierciedli ...

Duchowość

Śmierć kontra nieśmiertelność

Dla chrześcijan, których życie jest podporządkowane nauce płynącej z Biblii, śmierć jest jednym z elementów obecnego grzesznego stanu człowieka. „Jest czas rodzenia i czas umierania”. Życie wieczne jest da­rem zagwarantowanym każdemu, kto ...

Czy człowiek jest nieśmiertelny?

Śmierć – przejście w inny wymiar?

Koronapokalipsa, czyli wysiew pseudoproroctw

Świat

Zapomniana data w chrześcijaństwie

31 października to kolejny jubileusz Wielkiej Reformacji zapoczątkowanej przez Marcina Lutra 503 lata temu. Dlaczego warto w tym dniu wspominać to wydarzenie? Powodów może być wiele, ale warto wspomnieć kilka. ...

Śmierć … i co dalej?

Nadzieja na trudne czasy

“Daleka podróż” – Wyjątkowa płyta dla dzieci!

Ja